POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB I APLICACIONS

En utilitzar el present Lloc Web, les Aplicacions, i / o al comunicar-se electrònicament amb ela societat mercantil andorrana NEELA, SL, titular administrativa del comerç Lulamoon Fotografía, a través del seu web www.lulamoonfotografia.com; es recullen i es tracten les dades personals que se sol·licita a l’Usuari. Les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de NELLA, SL; el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l’Usuari. L’usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats, els quals es regeix per la present política de privacitat.

La informació personal recollida dels clients registrats s’emmagatzema en una base de dades propietat de NEELA, SL que assumeix les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d’acord amb el que estableix la Llei LQPD 29/2021, del 28 d’Octubre, qualificada de protecció de dades personals; així com el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal RGPD UE- 2016/679.

NEELA, SL, a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l’Usuari de manera interna per donar a conèixer a l’Usuari serveis i publicacions que pogués considerar d’interès per al mateix.

En qualsevol cas, les seves dades seran tractades amb un nivell de protecció d’acord a les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

El responsable del tractament de les dades personals que l’Usuari faciliti a l’accedir i utilitzar el Lloc Web i les Aplicacions és NEELA, SL; amb domicili al C/ de l’Alfals, núm. 2, Edifici Anyòs Residencial, Planta Sotacoberta 2 a la vila de La Massana.

La legitimació per al tractament és l’interès legítim de NEELA, SL en mantenir la relació existent amb l’Usuari i, si escau, el seu consentiment. Per tant, NEELA, SL recollirà i mantindrà les seves dades mentre la relació sigui vigent i, si escau, l’Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessaris per al fi per al qual van ser recollides i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva dels mateixos, es conservaran de forma bloquejada.

Qualsevol usuari pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, supressió de les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.lulamoonfotografia.com

Aquesta comunicació també es podrà realitzar mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@lulamoonfotografia.com

L’usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat al Lloc web o per a agents, al NEELA, SL, o de qualsevol tercer mitjançant la comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l’Usuari.

QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT DELS USUARIS:

En compliment de la LQPD 29/2021, del 28 d’Octubre, qualificada de protecció de dades personals i del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

1.Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El TITULAR; Les nostres dades figuren a l’inici d’aquest avís legal.

 1. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
 • Tractem la informació que se’ns facilita per prestar els nostres serveis als usuaris.
 • Si ens dona el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li la newsletter, informació sobre les nostres activitats o serveis.
 1. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

 1. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dona.

Respecte a la informació que ens sigui enviada per menors de 16 anys, s’entendrà que ho ha estat amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

 1. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.

 1. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. O, per dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels serveis prestats.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.
 1. Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui a la nostra adreça física o a l’electrònica.

 1. 8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades sol.licitades o que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-li donar el servei sol·licitat.

 1. 9. Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

  • Dades de caràcter identificatiu.
  • Adreces postals o electròniques.
  • Altres dades sol·licitades en els nostres formularis.
  • Imatges o fotografies

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

 1. 10. Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús. Per obtenir-ne més informació visiti la nostra Política de Cookies.

 1. 11. Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’Article 35 de la LQPD – Seguretat i confidencilaitat del tractament i les establertes a l’Article 32 del RGPD – Seguretat del tractament; per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

 1. 12. Algunes d’aquestes mesures són:
   • Informació de les polítiques de tractament de dades al personal.
   • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
   • Control d’accés a les dades.
   • Processos de verificació, supervisió, avaluació i valoració permanents i regulars.